Nacionaliniame Kauno dramos teatre lankysis prozininko Algirdo Landsbergio artimieji

Birželio 18 d. Nacionalinis Kauno dramos teatras sezoną baigia režisieriaus Gyčio Padegimo premjera „Vėjas gluosniuose“ pagal išeivijos dramaturgo, prozininko Algirdo Landsbergio pjesę. Ją stebės ir iš Jungtinių Amerikos valstijų atvykstantys autoriaus giminaičiai.

Kaune lankysis literato sūnus Paulius Landsbergis su dukrele, poeto brolio žmona Teresė Landsbergienė su sūnumi Liudu Landsbergiu, rašytoja Laima Vincė Sruoginis, pirmojo Nepriklausomos Lietuvos diplomuoto režisieriaus Jurgio Blekaičio žmona Gražina. Šiais metais minimos 95-osios Algirdo Landsbergio gimimo metinės (1924-2004), tad prasminga, jog premjera „Vėjas gluosniuose“ sutapo su šiuo įvykiu.

Kaune duotas pažadas

Rašytojas Algirdas Landsbergis – dramaturgas, kritikas, žurnalistas, istorijos ir humanitarinių mokslų profesorius gimė 1924 m. birželio 23 d. Kybartuose, vėliau su šeima persikėlė į Kauną. Baigęs Jėzuitų gimnaziją, 1941-43 metais studijavo lituanistiką Vytauto Didžiojo universitete.

Dar būdamas moksleivis, mėgo ne tik krepšinį, bet ir vaidino mokykliniame teatre. Aktoriniu talentu apdovanotas jaunuolis, dažnai lankėsi Kauno dramos teatre ir davė pažadą draugams, kad kada nors teatre bus vaidinama jo pjesė. Tačiau 1944-aisiais A. Landsbergis pasitraukė į Vokietiją, vėliau – 1949 metais išvyko į JAV, kur studijavo, dėstė universitete, pelnė profesoriaus vardą; dirbo Pavergtų Tautų seime; dalyvavo į Lietuvą transliuojamose „Amerikos balso“ ir „Laisvosios Europos“ radijo laidose; rašė noveles, romanus, pjeses.

Pažadėtos premjeros laukti teko 50 metų! 1989 m jaunas režisierius Vytautas Balsys pastatė rezistencijos kovų temą keliančią pjesę „Penki stulpai turgaus aikštėje“. 1991 m. gavęs leidimą grįžti į Lietuvą, Algirdas Landsbergis skubėjo pamatyti mylimą teatrą, pabendrauti su aktoriais. Kitos jo pjesės, „Vėjas gluosniuose“, premjera šiame teatre įvyko jau po maždaug 30 metų.

Derėtų priminti, kad Lietuvos teatruose buvo pastatyta ir daugiau autoriaus pjesių – „Sudie, mano karaliau“ (rež. Juozas Ivanauskas, 1990 m. Klaipėdos dramos teatras, rež. Artūras Žukauskas, 2008 m. Lietuvos radijo teatras), „Vaikai gintaro rūmuose“ (rež. Gytis Padegimas, 2008 m. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto režisūros katedra).

Pagerbti tėvo atminimą

A. Landsbergis, sukūręs šeimą Jungtinėse Amerikos valstijose, nuoširdžiai puoselėjo lietuvybę – gimtąją kalbą perdavė abiems savo sūnums – Pauliui ir Jonui, abu užkrėtė meile Lietuvai.

Vyriausiajam sūnui Pauliui Landsbergiui ši kelionė į Lietuvą – jau antroji. „Mano pirmoji kelionė į Lietuvą 1992 metų birželio mėn. buvo stebuklinga patirtis. Girdėjau istorijas ir dainavau dainas, lankiausi miestuose ir kaimuose. Mano tėvui, kuris daugelį metų nežinojo, ar kada nors sugrįš į nepriklausomą Lietuvą, kelionės namo buvo didelis įvykis. Jis jautėsi pagerbtas, kad jo spektakliai statomi nepriklausomoje Lietuvoje. Tad ir aš grįžtu vedinas jaudulio, po pernelyg ilgo nebuvimo, kad pagerbčiau tėvo kūrybą, pamatyčiau pjesės „Vėjas gluosniuose“ pastatymą ir savo šeimos tėvynę parodyčiau dukrai Aylin“, – teatrui adresuotame laiške rašė Paulius Landsbergis.

Dovana teatrui

Pjesės autoriaus vizito nekantriai lauka ir režisierius Gytis Padegimas, kuriam likimas padovanojo pažintį su Algirdu Landsbergiu. „Visą gyvenimą A. Landsbergiui, rašiusiam profesionaliai, bet statytam tik mėgėjų teatrų, spektaklio pagal jo pjesę „Penki stulpai turgaus aikštėje“ rodymas Kauno dramos teatre buvo svarbus įvykis ir įvertinimas. „Vėjas gluosniuose“ atgimimas teatro scenoje, neabejoju, jį būtų ne mažiau sujaudinęs, juolab, kad šiandien, neramumų draskomame, vartotojiškame pasaulyje, pjesė kalbanti apie tai, kas yra šventumas, kas yra tikroji auka už savo artimą, už tėvynę, skamba labai moderniai ir netgi pranašiškai“, – sakė spektaklio režisierius G. Padegimas.

Rengiantis spektaklio premjerai, A. Landsbergio sūnus Paulius Landsbergis suteikė teatrui teisę naudoti pjesę „Vėjas gluosniuose“ neatlygintinai. „Tai itin reta dovana teatrui. Akivaizdu, kad šioje šeimoje laikomasi pačių kilniausių vertybių, mąstoma plačiai. Kiek teko girdėti, rašytojui A. Landsbergiui visada teatras, literatūra. muzika buvo primoje vietoje. Jis kūrė tam, kad dalintųsi kūryba, o ne siekdamas pragmatinės naudos. Šiuo keliu eina ir jo šeima“, – teigė Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas.

Atidaroma kūrybos paroda

A. Landsbergio artimųjų atvykimui ruošiasi ir Maironio lietuvių literatūros muziejus. Čia atidaroma A. Landsbergio kūrybos paroda „Gyvenimas – tik ieškojimai ir kelionė“, kurią parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė kartu su dailininke Inga Zamulskiene. Maironio namuose saugomas visas Algirdo Landsbergio kultūrinis palikimas. Parodoje – daug originalios archyvinės medžiagos, unikalių nuotraukų, dokumentų, laiškų, rankraščių. Taip pat muziejus kviečia ir į specialų renginį, kuris vyks birželio 21 d., pirmadienį, 16 val. Jame dalyvaus rašytojo artimieji, svečiai iš JAV, Gytis Padegimas, doc. dr. Eugenijus Žmuida, rašytoja V. L. Sruoginis. Prisiminimus papildys ir scenos iš A. Landsbergio pjesės „Vėjas gluosniuose“, kurias atliks aktoriai Henrikas Savickis ir Jurgis Jarašius. Renginio metu bus pristatytas A. Landsbergio pirmas pokarinėje lietuvių literatūroje romanas „Kelionė“, kurio papildytą versiją parengė V. Babonaitė-Paplauskienė.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *